آدرس: ایران – تهران – خ زرتشت غربی – کوچه نوری - پلاک 16
کد پستی: 1415653841
تلفن: 88977512 (21) 98+
فکس: 88977512 (21) 98+
تلفن همراه:   1241668 (912) 98+ (مدیر عامل)
پست الکترونیک:  info@araskavan.com